NVT Blog
Câu Hẹn Câu Thề - Đình Dũng, ACV

Câu Hẹn Câu Thề - Đình Dũng, ACV

Lời bài hát Câu Hẹn Câu Thề: Người đi mà chẳng nói một lời Để anh chơi vơi giữa dòng đời Lời yêu nay sao quá...

( 1,359 Lượt xem )
Câu Hẹn Câu Thề - Hoài Lâm

Câu Hẹn Câu Thề - Hoài Lâm

Lời bài hát Câu Hẹn Câu Thề - Hoài Lâm Người đi mà chẳng nói một lời Để anh chơi vơi giữa dòng đời Lời yêu...

( 189 Lượt xem )