Nhạc Chuông Chung Bàn Khác Hướng P.Neil Remix | Bạn thì giờ sống với cách sống Sa hoa lắm tiền

Nghe thử: Ấn ▶ để Nghe và kéo xuống phía dưới để Tải Về

Lời bài hát Chung Bàn Khác Hướng Remix

Giờ nhớ đến những lúc
Ta ngồi thâu đêm với bạn
Nâng ly uống cạn trong cuộc vui ấy
Thời gian trôi qua mau
Nên dòng đời hai lối ngược
Chúng ta nay chẳng còn như lúc xưa
Bạn đã sống khấm khá
Tôi thì bao năm vẫn vậy
Nên hai chúng ta không còn thân thiết
Giờ đôi khi hai ta chung mâm
Nhưng mà không giống xưa
Đã có khoảng cách do giàu sang
Bạn thì giờ sống với cách sống
Sa hoa lắm tiền
Và từng câu nói
Đang có uy của người thành công
Nhưng không bao giờ nhớ đến
Anh em ta cùng sống chết
Bạn bè như thế
Tôi xem như chưa từng quen biết
Ngày còn nghèo khó có điếu thuốc
Chung nhau nữa mà
Giờ giàu nên đã quên
Những khi cơ hàn cùng nhau
Xưa kia ta cùng chí hướng
Hôm nay chung bàn thấy vướng
Bạn hiền tri kỷ năm xưa
Đêm nay là người khinh tôi
Giờ nhớ đến những lúc ta
Ngồi thâu đêm với bạn
Nâng ly chén cạn trong cuộc vui ấy
Thời gian trôi qua mau
Nên dòng đời hai lối ngược
Chúng ta nay chẳng còn như lúc xưa
Bạn đã sống thấm khá
Tôi thì bao năm vẫn vậy
Nên hai chúng ta không còn thân thiết
Giờ đôi khi hai ta chung mâm
Nhưng mà không giống xưa
Đã có khoảng cách do giàu sang
Bạn thì giờ sống
Với cách sống sa hoa lắm tiền
Và từng câu nói
Đang có uy của người thành công
Nhưng không bao giờ nhớ đến
Anh em ta từng sống chết
Bạn bè như thế
Tôi xem như chưa từng quen biết
Ngày còn nghèo khó
Có điếu thuốc chung nhau nữa mà
Giờ giàu nên đã
Quên những khi cơ hàn cùng nhau
Xưa kia ta cùng chí hướng
Hôm nay chung bàn thấy vướng
Bạn hiền tri kỷ năm xưa
Đến nay lại là người khinh tôi
Bạn thì giờ sống
Với cách sống sa hoa lắm tiền
Và từng câu nói
Đang có uy của người thành công
Nhưng không bao giờ nhớ đến
Anh em ta từng sống chết
Bạn bè như thế
Tôi xem như chưa từng quen biết
Ngày còn nghèo khó
Có điếu thuốc chung nhau nữa mà
Giờ giàu nên đã
Quên những khi cơ hàn cùng nhau
Xưa kia ta cùng chí hướng
Hôm nay chung bàn thấy vướng
Bạn hiền tri kỷ năm xưa
Đến nay lại là người khinh tôi
Xưa kia ta cùng chí hướng
Hôm nay chung bàn thấy vướng
Bạn hiền tri kỷ năm xưa
Đến nay lại là người khinh tôi

Download nhac chuong Chung Ban Khac Huong Remix mp3

Từ khóa: Tải Nhạc chuông Nhạc chuông Chung Bàn Khác Hướng P.Neil Remix, Nhạc tiktok Chung Bàn Khác Hướng P.Neil Remix, Download nhac chuong Chung Bàn Khác Hướng P.Neil Remix

Copy Post Link