Xin chào

Nếu bạn có nhu cầu đề xuất chỉnh sửa âm nhạc hoặc gửi khiếu nại bản quyền về bài hát, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Điều này sẽ hỗ trợ chúng tôi xem xét kịp thời và giải quyết yêu cầu của bạn một cách hiệu quả.

Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của bạn trong việc duy trì sự công bằng và tôn trọng bản quyền âm nhạc.

Trân trọng!

Email: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/extractaudio/