NVT Blog
Tết Bình An (Remix) - Hana Cẩm Tiên

Nhạc Chuông Tết Bình An (Remix) - Hana Cẩm Tiên | Nhạc Chuông Tết


Lời bài hát Tết Bình An

Một năm cũ đã qua
Cùng nhau đón năm mới
Bình an muôn nhà
Yêu thương ấm no
Người muôn nơi cùng nhau
Trở về sum vầy
Tiếng cười khắp muôn nhà
Tiếng pháo năm mới rộn ràng
Cùng ngàn câu chúc an lành
Chào một năm mới bình an
Hoa đào thắm tươi, hoa mai đua màu
Người người cầu may, an khang phúc lộc
Dù ở chốn xa nào
Dù có khó khăn nào
Trở về nơi chốn yên bình
Ấm áp của gia đình
Tết là tết sum vầy cầu sung túc
Mọi nơi cùng đón xuân về
Và chúc muôn nhà
Đều yên vui cùng ấm no
Xoá bỏ những ưu phiền
Xoá hết mọi đau buồn
Đem yêu thương đến muôn nhà
Chào một năm mới yên bình
Tết là tết sum vầy cầu sung túc
Mọi nơi cùng đón xuân về
Và chúc muôn nhà
Đều yên vui cùng ấm no
Xoá bỏ những ưu phiền
Xoá hết mọi đau buồn
Đem yêu thương đến muôn nhà
Chào một năm mới yên bình
Hoa đào thắm tươi, hoa mai đua màu
Người người cầu may, an khang phúc lộc
Dù ở chốn xa nào
Dù có khó khăn nào
Trở về nơi chốn yên bình
Ấm áp của gia đình
Tết là tết sum vầy cầu sung túc
Mọi nơi cùng đón xuân về
Và chúc muôn nhà
Đều yên vui cùng ấm no
Xoá bỏ những ưu phiền
Xoá hết mọi đau buồn
Đem yêu thương đến muôn nhà
Chào một năm mới yên bình
Tết là tết sum vầy cầu sung túc
Mọi nơi cùng đón xuân về
Và chúc muôn nhà
Đều yên vui cùng ấm no
Xoá bỏ những ưu phiền
Xoá hết mọi đau buồn
Đem yêu thương đến muôn nhà
Chào một năm mới yên bình
Tết là tết sum vầy cầu sung túc
Mọi nơi cùng đón xuân về
Và chúc muôn nhà
Đều yên vui cùng ấm no
Xoá bỏ những ưu phiền
Xoá hết mọi đau buồn
Đem yêu thương đến muôn nhà
Chào một năm mới yên bình
Tết là tết sum vầy cầu sung túc
Mọi nơi cùng đón xuân về
Và chúc muôn nhà
Đều yên vui cùng ấm no
Xoá bỏ những ưu phiền
Xoá hết mọi đau buồn
Đem yêu thương đến muôn nhà
Chào một năm mới yên bình

Download nhac chuong Tet Binh An remix

Từ khóa: Nhạc chuông Tết Bình An (Remix) - Hana Cẩm Tiên, Nhạc tiktok Tết Bình An (Remix) - Hana Cẩm Tiên, Download nhac chuong Tết Bình An (Remix) - Hana Cẩm Tiên