Nhạc Chuông Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần (Nhạc Hoa)

16-02-2024 | Nhạc Chuông | 50

Lời bài hát Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần

Tián bùmǎn bàn pái guānzhòng de diànyǐng
Zhídào sànchǎng shí túrán liàng qǐ dēng
Zìmù dìnggé zài mǒu mǒu chūpǐn hé fāxíng
Wǒ mùsòng tāmen xíng sè cōngcōng

Xiàng gè zì bù liànglì de fùdú shēng
Wán bùchéng jīnbǎng tímíng de shǐmìng
Mìng bùshì cāi jiǎndāo shítou bù de juédìng
Nàme rènxìng

Wǒ chuīguò nǐ chuīguò de wǎn fēng
Nà wǒmen suàn bù suàn xiāng yōng
Kě rú mèng chū xǐng bān de liǎngshǒukōngkōng
Xīn yě kōng

Wǒ chuīguò nǐ chuīguò de wǎn fēng
Shìfǒu kànguò tóngyàng fēngjǐng
Xiàng rǎoluàn shíchā liú zài cuòwèi shíkōng
Zhōng shì kōng shì kōng

Shǔ bù wán jiànzhèng xǔyuàn de fánxīng
Méi língyàn shéi lái ānwèi huài xīnqíng
Shízìlù kǒu shǎnshuò bù tíng de xìnhàodēng
Yǒu gèrén xiǎnrán xīnshì chóng zhòng

Sān gè zì zhǐ néng shuō jǐ zìjǐ tīng
Yǎngzhe tóu bùyào ràng yǎnlèi shīkòng
Nǎ li yǒu kěyǐ fēnghuílùzhuǎn de sùmìng
Wǒ bùxiǎng tīng

Wǒ chuīguò nǐ chuīguò de wǎn fēng
Nà wǒmen suàn bù suàn xiāng yōng
Kě rú mèng chū xǐng bān de liǎngshǒukōngkōng
Xīn yě kōng

Wǒ chuīguò nǐ chuīguò de wǎn fēng
Shìfǒu kànguò tóngyàng fēngjǐng
Xiàng rǎoluàn shíchā liú zài cuòwèi shíkōng
Zhōng shì kōng shì kōng

Wǒ chuīguò nǐ chuīguò de wǎn fēng
Kōngqì lǐ mímànzhe xīntòng
Kě wǒmen zuìhòu zài zhè cuòwèi shíkōng
Zhōng chéng kōng

Wǒ chuīguò nǐ chuīguò de wǎn fēng
Kōngqì lǐ mímànzhe xīntòng
Kě wǒmen zuìhòu zài zhè cuòwèi shíkōng
Zhōng chéng kōng chéng kōng

Tải nhạc chuông Thoi Khong Sai Lech miễn phí

Từ khóa: Nhạc chuông, Nhạc chuông hay, Nhạc chuông tiktok, , , , , Nhạc chuông Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần (Nhạc Hoa), Nhạc tiktok Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần (Nhạc Hoa), Download nhac chuong Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần (Nhạc Hoa)

Copy Post Link