Nhạc Chuông Váy Cưới Của Em Giống Như Bông Tuyết Nhạc Hoa

20-02-2024 | Nhạc Chuông | 460

Lời bài hát Váy Cưới Của Em Giống Như Bông Tuyết - Lý Phát Phát

Nǐ de hūnshā xiàng dōngtiān de xuěhuā
Wǒmen de àiqíng què yǐ bèi rónghuà
Huíxiǎng wǒmen yīqǐ zǒuguò de niánhuá
Zuìzhōng què méi gěi nǐ yīgè jiā

Wǒmen de huíyì xiàng yīgè zhūshā
Zài wǒ xīnzhōng màn man zhǎng dà
Céngjīng de qínghuà sī suì zài tiānyá
Huà zuò piāoyáo de fēngshā

Wǒ de lèi xiàng yǔ bù tíng de zàixià
Què yě wúfǎ jiāng nǐ chōngshuā
Qīngchūn de chóumǎ xiàng yīgè huǎnghuà
Xiànzài de nǐ huì zài nǎ

Nǐ de hūnshā xiàng dōngtiān de xuěhuā
Wǒmen de àiqíng què yǐ bèi rónghuà
Huíxiǎng wǒmen yīqǐ zǒuguò de niánhuá
Zuìzhōng què méi gěi nǐ yīgè jiā

Nǐ de hūnshā xiàng dōngtiān de xuěhuā
Nǐ yǐ yǒule zuì ài dì nàgè tā
Qǐng nǐ wàngdiào wǒ céng gěi nǐ de shāngbā
Hǎo hào shēnghuó bùyào zài qiānguà

Wǒ de lèi xiàng yǔ bù tíng de zàixià
Què yě wúfǎ jiāng nǐ chōngshuā
Qīngchūn de chóumǎ xiàng yīgè huǎnghuà
Xiànzài de nǐ huì zài nǎ

Nǐ de hūnshā xiàng dōngtiān de xuěhuā
Wǒmen de àiqíng què yǐ bèi rónghuà
Huíxiǎng wǒmen yīqǐ zǒuguò de niánhuá
Zuìzhōng què méi gěi nǐ yīgè jiā

Nǐ de hūnshā xiàng dōngtiān de xuěhuā
Nǐ yǐ yǒule zuì ài dì nàgè tā
Qǐng nǐ wàng diào wǒ céng gěi nǐ de shāngbā
Hǎo hào shēnghuó bùyào zài qiānguà

Tải nhạc chuông Váy Cưới Của Em Giống Như Bông Tuyết miễn phí

Từ khóa: Nhạc chuông, Nhạc chuông hay, Nhạc chuông tiktok, , , , , Nhạc chuông Váy Cưới Của Em Giống Như Bông Tuyết (Ver 2) - Lý Phát Phát, Nhạc tiktok Váy Cưới Của Em Giống Như Bông Tuyết (Ver 2) - Lý Phát Phát, Download nhac chuong Váy Cưới Của Em Giống Như Bông Tuyết (Ver 2) - Lý Phát Phát

Copy Post Link