Nhạc Chuông Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa - Đại Tử

02-03-2024 | Nhạc Hoa | 89

Nghe thử: Ấn ▶ để Nghe và kéo xuống phía dưới để Tải Về

Lời bài hát Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa - Đại Tử

Cóngqián de gēyáo
Dōu zài zhǐ jiān rào
Dé bù dào dì měihǎo
Zǒng zài xīnjiān náo

Bái fànlì wú chù pāo
Wén zǐ xiě yě mò bu diào
Chù bùkě jí gānggāng hǎo
Rìjiǔtiāncháng ràng rén nǎo

Nà shí gǔntàng de xīntiào
Yě céng wú chù dùn táo
Xiàng yī tuán lièhuǒ ránshāo
Shāo jǐn kuà bùguò de qiáo

Shíguāng cōngcōng de pǎo
Huǒyàn huà zuò yuè yáoyáo
Zài wú jīdàng de bōtāo
Yě cóng bùzài mèng lǐ piāoyáo

Bái yuèguāng zài zhàoyào
Nǐ cái xiǎngqǐ tā de hǎo
Zhūshā zhì jiǔ nán xiāo
Nǐ shìfǒu néng zhīdào

Chuāng qián de míngyuè zhào
Nǐ dúzì yīrén yuǎn tiào
Bái yuèguāng shì niánshào
Shì tā de xiào

Nà shí gǔntàng de xīntiào
Yě céng wú chù dùn táo
Xiàng yī tuán lièhuǒ ránshāo
Shāo jǐn kuà bùguò de qiáo

Shíguāng cōngcōng de pǎo
Huǒyàn huà zuò yuè yáoyáo
Zài wú jīdàng de bōtāo
Yě cóng bùzài mèng lǐ piāoyáo

Bái yuèguāng zài zhàoyào
Nǐ cái xiǎngqǐ tā de hǎo
Zhūshā zhì jiǔ nán xiāo
Nǐ shìfǒu néng zhīdào

Chuāng qián de míngyuè zhào
Nǐ dúzì yīrén yuǎn tiào
Bái yuèguāng shì niánshào
Shì tā de xiào

Bái yuèguāng zài zhàoyào
Nǐ cái xiǎngqǐ tā de hǎo
Zhūshā zhì jiǔ nán xiāo
Nǐ shìfǒu néng zhīdào

Chuāng qián de míngyuè zhào
Nǐ dúzì yīrén yuǎn tiào
Bái yuèguāng shì niánshào
Shì tā de xiào

Tải nhạc chuông Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa - Đại Tử miễn phí

Từ khóa: Tải Nhạc chuông Nhạc chuông hay Nhạc chuông Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa - Đại Tử, Nhạc tiktok Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa - Đại Tử, Download nhac chuong Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa - Đại Tử

Copy Post Link