NVT Blog
Một Giấc Phiêu Bông Remix - Chu Thúy Quỳnh

Một Giấc Phiêu Bông Remix - Chu Thúy Quỳnh

Lời bài hát Một Giấc Phiêu Bông Remix Chỉ là một thoáng mơ mộng Chỉ là một giấc phiêu bồng Chợt tỉnh giấc, không có ai...

( 1,287 Lượt xem )
Bất Quá Nhân Gian - Chu Thúy Quỳnh

Bất Quá Nhân Gian - Chu Thúy Quỳnh

Lời bài hát Bất Quá Nhân Gian Dù cho nhân gian kia còn bao niềm vui Chẳng thể ủi an tâm hồn ta Đã qua nhiều...

( 1,053 Lượt xem )
Thương Ly Biệt (Remix) - Chu Thúy Quỳnh x meMix

Thương Ly Biệt (Remix) - Chu Thúy Quỳnh x meMix

Lời bài hát Thương Ly Biệt Remix - Chu Thúy Quỳnh Đêm nay mình ta uống ánh trăng say trong đêm buồn Biết anh không còn...

( 297 Lượt xem )
Thương Ly Biệt (Remix) - Chu Thúy Quỳnh x meMix (Part 2)

Thương Ly Biệt (Remix) - Chu Thúy Quỳnh x meMix (Part 2)

Lời bài hát Thương Ly Biệt Remix - Chu Thúy Quỳnh Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời Yêu chi cho lệ...

( 369 Lượt xem )
Thương Ly Biệt - Chu Thúy Quỳnh Cover

Thương Ly Biệt - Chu Thúy Quỳnh Cover

Lời bài hát Thương Ly Biệt - Chu Thúy Quỳnh Đêm nay mình ta uống ánh trăng say trong đêm buồn Biết anh không còn yêu...

( 243 Lượt xem )