Nhạc Chuông Cô Độc Vương - Hải Lai A Mộc

26-02-2024 | Nhạc Hoa | 82

Nghe thử: Ấn ▶ để Nghe và kéo xuống phía dưới để Tải Về

Lời bài hát Cô Độc Vương - Hải Lai A Mộc

Bànshēng chóu bànshēng yōu
Bànshēng liúlí bànshēng kǎn
Bù jué chuāng wài yòu shì hándōng xuě
Wǒ de lèi wǒ de shāng

Wǒ de gūdú wǒ de bēi
Xíguàn hé chù jiǔ zuì hé chù ān
Nǐ xiào kàn wǒ bùpò jìnghuāshuǐyuè wǒ tàn nǐ bù dǒng wǒ
Qíng shēn yì zhòng nàihé rénjiān yǐ qiān hú yǎn jìmò

Xì zǐ rùhuà yīshēng yī tiānyá
Mángmáng shìjiān dàndàn
Yǐ wú qiān gūdú yīshì nǐ wèi jiàn tā lèi liú ba
Bùyòng kū bùyòng wèn

Bùyòng yíhàn bùyòng lián
Rénshēng bùguò shì yī chǎng xiūxíng
Wǒ de lèi wǒ de shāng
Wǒ de gūdú wǒ de bēi

Xíguàn hé chù jiǔ zuì hé chù ān
Nǐ xiào kàn wǒ bùpò jìnghuāshuǐyuè
Wǒ tàn nǐ bù dǒng wǒ qíng shēn yì zhòng
Nàihé rénjiān yǐ qiān hú yǎn jìmò

Xì zǐ rùhuà yīshēng yī tiānyá
Mángmáng shìjiān dàndàn
Yǐ wú qiāngūdú yīshì nǐ wèi jiàn tā lèi liú ba
Nǐ xiào kàn wǒ bùpò jìnghuāshuǐyuè

Wǒ tàn nǐ bù dǒng wǒ qíng shēn yì zhòng
Nàihé rénjiān yǐ qiān hú yǎn jìmò
Xì zǐ rùhuà yīshēng yī tiānyá

Mángmáng shìjiān dàndàn
Yǐ wú qiān gūdú yīshì nǐ wèi jiàn tā lèi liú ba
Gūdú yīshì nǐ wèi jiàn tā lèi liú ba

Tải nhạc chuông Cô Độc Vương miễn phí

Từ khóa: Tải Nhạc chuông Nhạc chuông Cô Độc Vương - Hải Lai A Mộc, Nhạc tiktok Cô Độc Vương - Hải Lai A Mộc, Download nhac chuong Cô Độc Vương - Hải Lai A Mộc

Copy Post Link