NVT Blog
Nửa Vầng Trăng Remix - Đàm Vĩnh Hưng

Nửa Vầng Trăng Remix - Đàm Vĩnh Hưng

Lời bài hát Nửa Vầng Trăng Remix - Đàm Vĩnh Hưng Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm Buồn nhớ ai trăng rơi trên sông Cùng...

( 972 Lượt xem )
Tiếng Gió Xôn Xao - Đàm Vĩnh Hưng

Tiếng Gió Xôn Xao - Đàm Vĩnh Hưng

Lời bài hát: Tiếng Gió Xôn Xao - Đàm Vĩnh Hưng Gió vẫn hát thì thầm, đến bên tôi như thật gần. Gió muốn nói điều...

( 936 Lượt xem )
Hàn Mặc Tử - Đàm Vĩnh Hưng

Hàn Mặc Tử - Đàm Vĩnh Hưng

Lời bài hát Hàn Mặc Tử - Đàm Vĩnh Hưng: Ai mua trăng, tôi bán trăng cho Trăng nằm im trên cành liễu đợi chờ Ai...

( 468 Lượt xem )
Xin Lỗi Tình Yêu (Đoạn Đầu) - Đàm Vĩnh Hưng

Xin Lỗi Tình Yêu (Đoạn Đầu) - Đàm Vĩnh Hưng

Lời bài hát Xin Lỗi Tình Yêu Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời Mà sao không đưa được đoạn đường em đi Anh...

( 360 Lượt xem )
Xin Lỗi Tình Yêu (Điệp Khúc) - Đàm Vĩnh Hưng

Xin Lỗi Tình Yêu (Điệp Khúc) - Đàm Vĩnh Hưng

Lời bài hát Xin Lỗi Tình Yêu Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời Mà sao không đưa được đoạn đường em đi Anh...

( 423 Lượt xem )
Chờ Đông - Đàm Vĩnh Hưng

Chờ Đông - Đàm Vĩnh Hưng

Lời bài hát Chờ Đông - Đàm Vĩnh Hưng Em ơi có phải ngoài trời đang mưa Em ơi có phải trời đã sang đông Mùa...

( 189 Lượt xem )
Chờ Đông - Đàm Vĩnh Hưng (Đoạn đầu)

Chờ Đông - Đàm Vĩnh Hưng (Đoạn đầu)

Lời bài hát Chờ Đông - Đàm Vĩnh Hưng Em ơi có phải ngoài trời đang mưa Em ơi có phải trời đã sang đông Mùa...

( 162 Lượt xem )