NVT Blog
Thương Ly Biệt (Remix) - Chu Thúy Quỳnh x meMix

Thương Ly Biệt (Remix) - Chu Thúy Quỳnh x meMix

Lời bài hát Thương Ly Biệt Remix - Chu Thúy Quỳnh Đêm nay mình ta uống ánh trăng say trong đêm buồn Biết anh không còn...

( 297 Lượt xem )
Thương Ly Biệt (Remix) - Chu Thúy Quỳnh x meMix (Part 2)

Thương Ly Biệt (Remix) - Chu Thúy Quỳnh x meMix (Part 2)

Lời bài hát Thương Ly Biệt Remix - Chu Thúy Quỳnh Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời Yêu chi cho lệ...

( 360 Lượt xem )
Thương Ly Biệt - Chu Thúy Quỳnh Cover

Thương Ly Biệt - Chu Thúy Quỳnh Cover

Lời bài hát Thương Ly Biệt - Chu Thúy Quỳnh Đêm nay mình ta uống ánh trăng say trong đêm buồn Biết anh không còn yêu...

( 243 Lượt xem )