Nhạc Chuông Đàn Gà Trong Sân - Bé Minh Vy

15-02-2024 | Nhạc Chuông | 48

Lời bài hát Đàn gà Trong Sân - Bé Minh Vy

Gà không biết gáy là con gà con.
Gà mà gáy sáng là con gà cha.
Đi lang thang trong sân có con gà có con gà.
Đi lang thang trong sân có con gà có con gà.
Gà mà cục tác là mẹ gà con.
Gà mà cục tác gà bố gà cha
Đi lang thang trong sân có con gà có con gà.
Đi lang thang trong sân có con gà có con gà.

Tải nhạc chuông Dan Ga Trong San mp3

Từ khóa: Nhạc chuông, Nhạc chuông hay, Nhạc chuông tiktok, , , , , Nhạc chuông Đàn Gà Trong Sân - Bé Minh Vy, Nhạc tiktok Đàn Gà Trong Sân - Bé Minh Vy, Download nhac chuong Đàn Gà Trong Sân - Bé Minh Vy

Copy Post Link