Nhạc Chuông Một Con Vịt - Bé Minh Vy

Nghe thử: Ấn ▶ để Nghe và kéo xuống phía dưới để Tải Về

Lời bài hát Một Con Vịt - Bé Minh Vy

Một con vịt xòe ra hai cái cánh
Nó kêu rằng các các các, cạc cạc cạc
Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm
Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô

Một con vịt xòe ra hai cái cánh
Nó kêu rằng các các các, cạc cạc cạc
Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm
Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô

Một con vịt xòe ra hai cái cánh
Nó kêu rằng các các các, cạc cạc cạc
Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm
Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô

Một con vịt xòe ra hai cái cánh
Nó kêu rằng các các các, cạc cạc cạc
Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm
Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô

Nhạc chuông thiếu nhi: Một Con Vịt - Bé Minh Vy

Từ khóa: Tải Nhạc chuông Nhạc chuông Một Con Vịt - Bé Minh Vy, Nhạc tiktok Một Con Vịt - Bé Minh Vy, Download nhac chuong Một Con Vịt - Bé Minh Vy

Copy Post Link