Tải nhạc chuông Gió Đêm Qua Đường (Nhạc Hoa) - Hải Lai A Mộc

Nghe thử: Ấn ▶ để Nghe và kéo xuống phía dưới để Tải Về

Nhạc Chuông Gió Đêm Qua Đường (Nhạc Hoa) - Hải Lai A Mộc
Thể loại: Nhạc Hoa
Định dạng tệp: audio/mpeg
Kích thước tệp: 513.69 KB
Hình thức: Tải miễn phí
Hỗ trợ: Máy tính, điện thoại (Android, ios, windown, java)
DOWNLOAD MP3

Lời bài hát: Nhạc Chuông Gió Đêm Qua Đường (Nhạc Hoa) - Hải Lai A Mộc

Shí'ér juédé shìjiè hǎo xiǎo hǎo xiǎo
Xiǎo de lián gè xìnrèn de rén dōu bù hǎo zhǎo
Dírén zhuāngzhe péngyǒu de wéixiào
Nǐ cónglái dōu bùcéng bèi zhēnxīn xūyào

Ràng rén shěng xīn de shì tài shǎo tài shǎo
Shǎo de rènhé shì dōu xūyào nǐ yòngxīn jiào
Méi rén dǒng nǐ lái lù bùmíng de fánzào
Méi rén guòwèn yóulái yǐ jiǔ de jìliáo

Wǒ xiǎng wèn wèn tiānshàng de yuèliàng nǐ shìfǒu yǒngyǒu āichóu
Shìfǒu tāoxīn tāo fèi duì shéi nǐ dōu háo wú bǎoliú
Zuìhòu wǎngshì rú cānghǎi nàn liú
Zuìhòu duì cuò shì fùshuǐnánshōu

Guòlù de wǎn fēng nǐ néng fǒu wèi wǒ tíngliú
Rénjiān hóngchén wǎngshì duōshǎo yǒuxiē bùkān huíshǒu
Yāo jūn yǔ wǒ gòng yǐn yībēi shìjiān de chóu
Ài hèn qíng chóu quán zuì zài xīntóu

Shí'ér juédé shìjiè hǎo xiǎo hǎo xiǎo
Xiǎo de lián gè xìnrèn de rén dōu bù hǎo zhǎo
Dírén zhuāngzhe péngyǒu de wéixiào
Nǐ cónglái dōu bùcéng bèi zhēnxīn xūyào

Ràng rén shěng xīn de shì tài shǎo tài shǎo
Shǎo de rènhé shì dōu xūyào nǐ yòngxīn jiào
Méi rén dǒng nǐ lái lù bùmíng de fánzào
Méi rén guòwèn yóulái yǐ jiǔ de jìliáo

Wǒ xiǎng wèn wèn tiānshàng de yuèliàng nǐ shìfǒu yǒngyǒu āichóu
Shìfǒu tāoxīn tāo fèi duì shéi nǐ dōu háo wú bǎoliú
Zuìhòu wǎngshì rú cānghǎi nàn liú
Zuìhòu duì cuò shì fùshuǐnánshōu

Guòlù de wǎn fēng nǐ néng fǒu wèi wǒ tíngliú
Rénjiān hóngchén wǎngshì duōshǎo yǒuxiē bùkān huíshǒu
Yāo jūn yǔ wǒ gòng yǐn yībēi shìjiān de chóu
Ài hèn qíng chóu quán zuì zài xīntóu

Wǒ xiǎng wèn wèn tiānshàng de yuèliàng nǐ shìfǒu yǒngyǒu āichóu
Shìfǒu tāoxīn tāo fèi duì shéi nǐ dōu háo wú bǎoliú
Zuìhòu wǎngshì rú cānghǎi nàn liú
Zuìhòu duì cuò shì fùshuǐnánshōu

Guòlù de wǎn fēng nǐ néng fǒu wèi wǒ tíngliú
Rénjiān hóngchén wǎngshì duōshǎo yǒuxiē bùkān huíshǒu
Yāo jūn yǔ wǒ gòng yǐn yībēi shì jiān de chóu
Ài hèn qíng chóu quán zuì zài xīntóu

Cách tải nhạc chuông về máy

Để tải bản nhạc chuông này bạn hãy click vào nút " DOWNLOAD MP3" nhé

Từ khóa: Tải Nhạc chuông Nhạc chuông Gió Đêm Qua Đường (Nhạc Hoa) - Hải Lai A Mộc, Nhạc tiktok Gió Đêm Qua Đường (Nhạc Hoa) - Hải Lai A Mộc, Download nhac chuong Gió Đêm Qua Đường (Nhạc Hoa) - Hải Lai A Mộc

Copy Post Link